Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie ogłasza nabór na dyżur wakacyjny w sierpniu 2018 r. w Przedszkolu nr 25.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na sierpniowy dyżur wakacyjny będą prowadzone w terminie 23-30 kwietnia 2018 r. w godzinach:

  • poniedziałek 7:00 - 14:30
  • wtorek 7:00 - 15:00
  • środa 7:00 - 14:30
  • czwartek 7:00 - 16:00
  • piątek 7:00 - 15:00

Podpisywanie umów na sierpniowy dyżur wakacyjny będzie prowadzony w terminie 15-22 maja 2018 r. w godzinach jw.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Zapisy dzieci z innych przedszkoli (w miarę wolnych miejsc) będą prowadzone w terminie 7-11 maja 2018 r. w godzinach jw.

Pobierz kartę zapisu dziecka do przedszkola