Rada Rodziców ZSO 53

Maciej Ćwiertniak

Przewodniczący

Sławomir Rupikowski

Z-ca przewodniczącego

Sylwia Paulewicz

Skarbnik

Jacek Świerblewski

Sekretarz

Informacje od Rady Rodziców 2016/17


UWAGA! NOWY NUMER KONTA

Składkę na Radę Rodziców można wpłacić u skarbnika klasowego lub na konto bankowe:
38859100071041059880710001
KBS Oddział Wielka Wieś filia Bronowice Wielkie
z dopiskiem klasy , imienia i nazwiska dziecka.

Rozliczenie Rady Rodziców 2015/16


Wpłaty na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wyniosły: 9265,00 zł.

Na powyższą kwotę składały się:

 • wpłaty rodziców,
 • prowizja od ubezpieczyciela PZU,
 • prowizja od firmy MAWI (fotografia szkolna)
 • środki z 1% podatku,
 • dochód z bufetu prowadzonego przez Radę Rodziców podczas "Festynu Rodzinnego"

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 wyniosły: 8787,85 zł; ze środków finansowych Rady Rodziców:

 • radiowęzeł,
 • zakup i montaż lamp na zewnątrz budynku,
 • organizacja balu karnawałowego,
 • dofinasowanie zajęć kółka chemicznego,
 • dofinasowanie malowania sali,
 • budowa chodnika z kostki brukowej do placu zabaw
 • oraz dofinasowanie nagród dla uczniów.

Na dzień 19-09-2017 na koncie Rady Rodziców pozostała kwota 468,15 zł.