Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu

 •   7:00-8:10 - Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci, rozmowy kierowane, utrwalanie poznanych piosenek, zabaw. Zabawy integrujące grupę.
 •   8:10-8:30 - Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
 •   8:30-9:00 - Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
 •   9:00-9:45Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 •   9:45-11:15 - Zabawy swobodne i ruchowe w ogródku przedszkolnym lub w sali. Spacery.
 • 11:15-11:30 - Zabawy logopedyczne oraz doskonalące małą motorykę.
 • 11:30-12:00 - Przygotowanie do obiadu. Obiad.
 • 12:00-12:20 - Poobiednia relaksacja: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Leżakowanie w grupie najmłodszej (do 14.00).
 • 12:20-14:00 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Czytanie fragmentów książek. Zabawy swobodne i ruchowe w ogródku przedszkolnym lub w sali. Zabawy dydaktyczne.
 • 14:00-14:30 - Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
 • 14:30-17:00 - Zabawy ruchowe organizowane przez nauczycieli. Utrwalanie poznanych wierszy, piosenek oraz umiejętności i sprawności. Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Zabawy swobodne w ogródku przedszkolnym lub w sali. Zajęcia dodatkowe.