Historia Szkoły Podstawowej nr 51

W 1878 r. Rada Szkolna Okręgowa w Krakowie podjęła decyzję o utworzeniu szkoły ludowej w Bronowicach Wielkich. Szkoła ta prawdopodobnie została zorganizowana w 1882 roku. Jak wynika z arkuszy ocen, w roku szkolnym 1919/20 w Bronowicach Wielkich funkcjonowała dwuklasowa szkoła I, II, III i IV stopnia nauki.

W roku 1932/33 szkoła w Bronowicach była szkołą czteroklasową i nosiła imię Lucjana Rydla.

Kroniki odnotowują funkcjonowanie Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia III nr 48 w Bronowicach Wielkich także w czasie II wojny światowej. Po wojnie, z uwagi na bardzo dużą ilość uczniów, naukę zorganizowano w kilku budynkach. Część uczniów uczyła się w budynku starej szkoły (ul. Ojcowska – dzisiaj sklep), część w wynajmowanych dwóch salach przy ul. Sosnowieckiej – w zabudowaniach gospodarczych Benisów - (budynek ten zburzyli saperzy w latach siedemdziesiątych), a pozostali w dwóch pomieszczeniach domu znajdującego się za dawną karczmą u Hamera.

Od roku 1954 rozpoczęto starania o uzyskanie zgody na budowę nowej szkoły. Pięć lat później - 20.XII 1959 roku – wmurowano kamień węgielny, rozpoczynając tym samym budowę szkoły, jednej z wielu powstałych pod hasłem „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.

Budowę ukończono we wrześniu 1961 roku. Powstała 207 „tysiąclatka” w Polsce i jedna z pierwszych w dzielnicy Krowodrza. Pamiątką tego wydarzenia jest tablica wmurowana na frontonie szkoły 30 listopada 1961 r. W tym dniu nadano szkole imię Stanisława Wyspiańskiego. Z inicjatywy dyrekcji i grona pedagogicznego rozpoczęto starania o przyznanie szkole sztandaru w 25-lecie jej istnienia. We wrześniu 1986 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w uznaniu zasług szkoły wyraziło zgodę na posiadanie sztandaru i 29 listopada u stóp pomnika Stanisława Wyspiańskiego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru młodzieży szkolnej. 15 lutego 2002 r. uroczyście obchodzono 40-lecie szkoły.

 

Co roku odbywają się uroczystości związane z patronem – Stanisławem Wyspiańskim. Uczniowie przedstawiają fragmenty „Wesela”, biorą udział w konkursach wiedzy o życiu i twórczości patrona, w konkursach plastycznych, w konkursach o Krakowie i konkursach wiedzy o Bronowicach Wielkich. Szkoła stara się pielęgnować tradycje regionu. Wszyscy nauczyciele z dużym zaangażowaniem pracują nad utrzymaniem wysokiego poziomu nauczania.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 51:

  • Stanisław Wieczorek,
  • Władysław Piech,
  • Andrzej Łyczko,
  • Jerzy Jakubas,
  • Anna Niewiara,
  • Maria Rzeszutko,
  • Krzysztof Gackiewicz,
  • Anna Bochniak,
  • Barbara Bratek.

Zainteresowanych historią szkoły oraz historią Bronowic Wielkich zapraszamy do lektury książki A. Zborowskiej „W bronowickiej skrzyni”.