1% podatku na rzecz ZSO nr 53

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 serdecznie dziękują za przekazanie w poprzednich latach 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Cieszymy się, że z roku na rok coraz więcej Rodziców decyduje się na wsparcie szkoły.

W akcji 1% za rok podatkowy 2017 zebrano kwoty:

  • Szkoła Podstawowa Nr 51 i Gimnazjum Nr 82 łączna kwota : 1414,98 zł
  • Przedszkole Nr 25 : 2650,60 zł

Bardzo dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w akcji.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośba o wsparcie także w tym roku szkolnym.

Jak przekazać 1% naszemu Zespołowi Szkół

  1. Należy obliczyć 1% podatku należnego za ubiegły rok, a otrzymaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  2. W zeznaniu, w miejscu przeznaczonym na numer KRS organizacji pożytku publicznego trzeba wpisać 0000052078 oraz obliczoną wcześniej kwotę.
  3. Poniżej, w rubryce "Cel szczegółowy 1%" powinno się znaleźć: Przedszkole nr 25, Szkoła Podstawowa nr 51 lub Gimnazjum nr 82 - to bardzo ważne! bez tego przekazane przez Państwa środki nie trafią do nas.
  4. Uzupełniony w ten sposób formularz PIT pozostaje wysłać do Urzędu Skarbowego. To już wszystko, dziękujemy!

Program ułatwiający wypełnienie Państwa PITów można pobrać klikając tutaj.