Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.

Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by mócwybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwośćrealnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie SzkolnychPunktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranieuczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Lider projektu,Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe,obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów – w tym również nasze.

Drodzy uczniowie i rodzice!

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas II i III gimnazjum do uczestnictwa w działaniach projektowych. Uczniowie będą uczestniczyć w:

  • zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
  • w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018)
  • innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do pobrania w sekretariacie Szkoły.

Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 8 września 2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53