Anna Bereżnicka-Płońska

Szkolna bibliotekarka

Godziny otwarcia biblioteki


Poniedziałek od 10:40 do 13:40

Wtorek od 7:45 do 10:30

Środa od 11:30 do 15:00

Czwartek od 10:45 do 14:50

Piątek od 9:50 do 11:30

Regulamin wypożyczania podręczników


 1. Uczniom klas 1-3 podręczniki (w tym podręczniki do języka obcego) rozdają wychowawcy
 2. Uczniowie klas 4-6 SP i 1-3 gimnazjum wypożyczają podręczniki w pierwszym tygodniu roku szkolnego pod opieką wychowawcy klasowego
 3. Wychowawcy zobowiązani są do zebrania od rodziców uczniów podpisów potwierdzających zapoznanie się z regulaminem
 4. Na początku każdego roku uczniowie i rodzice są poinformowani o warunkach korzystania z darmowych podręczników
 5. W przedostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie podręczniki
 6. Na postawie informacji otrzymanych od bibliotekarza wychowawcy zobowiązani są dopilnować zwrotu wszystkich podręczników
 7. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, bądź przeznaczonych do nich płyt.
  • Za podręczniki rządowe rodzice wpłacają odpowiednią opłatę na konto MEN
  • Za podręczniki z subwencji rodzice odkupują podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie
 9. Czytelnik zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce
 10. W podręczniku nie wolno w niczego pisać, zaznaczać, wycinać
 11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki
 12. Podpis na odwrocie [wydrukowanego regulaminu dostępnego w bibliotece] jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu