O nas

Nasze przedszkole powstało w miejsce ”oddziałów przedszkolnych” działających uprzednio przy Szkole Podstawowej nr 51, na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 25 w Krakowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53.

Zapewniamy profesjonalną opiekę, wychowanie i edukację dzieci od 3 do 6 roku życia, w trzech oddziałach. Proponujemy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pomagamy w adaptacji do przedszkola poprzez organizację dni adaptacyjnych oraz możliwość towarzyszenia dzieciom na zajęciach.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.
Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.
Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki.”

Robert Fulghum

Nasza oferta

W naszym przedszkolu oferujemy:

 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • profesjonalną opiekę nad dziećmi przez 10 godzin dziennie
 • zajęcia i zabawy prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN
 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia ceramiczne
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu
 • atrakcyjne wycieczki
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • możliwość udziału w zajęciach z religii.

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi, rozwój wielokierunkowej aktywności naszych wychowanków, a także ustawiczne doskonalenie naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej, polegające na poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych.

Kameralność naszego przedszkola sprzyja indywidualnemu podejściu do każdego dziecka, a fakt, iż jesteśmy częścią zespołu szkół, daje naszym wychowankom możliwość bezstresowego przejścia z przedszkolaka w ucznia.

W pracy z dziećmi realizujemy program „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej, stosując system całościowy, czyli integrujemy treści z różnych dziedzin, a realizowany materiał dopasowujemy do wieku i możliwości dziecka.

W ramach zajęć dydaktycznych dzieci uczą się zasad i norm warunkujących życie w grupie, wykonują ciekawe prace plastyczne, rozwijają swoje umiejętności, kształtują gotowość do nauki czytania i pisania.

Stosując się do zaleceń podstawy programowej dajemy dzieciom możliwość swobodnej zabawy, będącej podstawową formą aktywności dziecka a także możliwość niemal codziennego pobytu na świeżym powietrzu, organizując gry i zabawy ruchowe w bezpiecznym, zamkniętym ogródku przedszkolnym lub na boisku szkolnym. Nauką poprzez zabawę chcemy przygotować dziecko do kolejnego szczebla edukacyjnego jakim jest szkoła.

Dbamy o to, aby dzieci rozwijały się w atmosferze ciepła i zrozumienia, czuły się akceptowane i miały poczucie własnej wartości. Angażujemy rodziców do działań na rzecz przedszkola i bardzo cenimy ich współpracę. Organizujemy też liczne imprezy okolicznościowe: Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Święto Rodziny – już na stałe zagościły w przedszkolnym kalendarzu i zazwyczaj są to bardzo wzruszające chwile.

Mając na uwadze wycieczką jako ważną formę edukacyjną, jesteśmy częstymi bywalcami w Teatrze Groteska, nie tylko na przedstawieniach, ale również warsztatach teatralnych. Dzięki takim wizytom dzieci poznają pracę aktora „od kuchni”, a także sami są twórcami.

Drodzy Rodzice, pamiętajmy, że to właśnie w wieku przedszkolnym dziecko nabywa podstawowe umiejętności społeczne, werbalne i emocjonalne niezbędne w dalszym życiu. Podkreślając fakt, iż edukacja przedszkolna ma fundamentalne znaczenie w rozwoju naszych pociech, serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola!