Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 mają zaszczyt zaprosić na cykl spotkań przybliżających funkcjonowanie i atmosferę naszej szkoły.

  • 7.03.2018 r. (środa) w godz.18 - dzień otwarty dla Rodziców przyszłych uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej; w planie spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, specjalistami pedagogiem i psychologiem szkolnym.
  • 17.03.2018 r. (sobota) w godz.10-13 - dzień otwarty dla całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53.
    Zapraszamy przyszłych uczniów!