Nasza szkoła w latach 2017 – 2019 została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Erasmus + „Gifted & talented educational support”. Dotyczy on rozwoju umiejętności nauczycieli, aby mogli być wsparciem dla uczniów zdolnych.
Pozostałymi uczestnikami projektu są nauczyciele z Estonii, Turcji, Litwy i Hiszpanii. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się w dniach 27 XI-3 XII 2017 r. w Kuressaare, Estonia.

  Plan szkolenia nauczycieli:
 • wykłady specjalistów z Uniwersytetu Estońskiego,
 • zapoznanie z systemami edukacji w krajach partnerskich,
 • dyskusje nauczycieli z poszczególnych krajów, wymiana doświadczeń,
 • prowadzenie obserwacji na terenie szkoły gospodarza,
 • nawiązanie współpracy partnerskiej,-warsztaty szkoleniowe z zakresu pracy z uczniem zdolnym.

  Pomysły do wykorzystania u nas:
 • Treningi kreatywności w poszczególnych grupach wiekowych
 • Sposoby obserwacji uczniów pod kątem zdolności
 • Wykorzystanie w czasie lekcji aplikacji i telefonów
 • Kącik relaksacyjny dla uczniów w szkole
 • Stworzenie ogrodu zimowego w szkole
 • Dyskoteka szkolna jako forma spędzania dłuższej przerwy i zaspokojenia potrzeby ruchu

Reprezentacja ZSO nr 53 w Krakowie: Aleksandra Ryba, Ewa Rybska