Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie ma przyjemność poinformować, że w roku szkolnym 2018/19 na Przewodniczącego Rady Rodziców został wybrany Pan Maciej Ćwiertniak.