Działania realizowane na lekcjach plastyki, a inspirowane wiedzą zdobytą podczas wizyty szkoleniowej odbytej w ramach projektu Erasmus+ "Gifted and Talented Educational Support". Szkoła goszcząca: Jonava Raimundas Samulevicius Progymnasium na Litwie.

W naszej szkolnej praktyce z pewnością możemy wykorzystać zdobytą wiedzę, dobre praktyki, inspiracje podczas projektu Erazmus+. Osobiście wypróbowałam już sposoby prowadzenia grupy podczas pracy sposobem projektu. Warsztaty z tego tematu prowadził Julius Paplauskas. Jego sposoby prowadzenia grupy dyskusyjnej i ciekawe pomysły na graficzne rozrysowanie planu dyskusji, wniosków czy całego procesu pracy bardzo dobrze organizują grupę / grupy uczniów.

Wykład „Gifted and talented education in Lithuania” oraz wykład i warsztat „Types of giftedness” pani dr. Jurgi Misiuniene (Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Kaunas Vytautas Magnus University).

Powyższe wykłady i warsztat przyczyniły się do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów rozpoznania ucznia zdolnego. Z pewnością uczeń zdolny to nie tylko uczeń grzeczny i nie sprawiający problemów. Uczeń zdolny potrafi zadawać dociekliwe pytania, nudzić się na lekcji, mieć inne spojrzenie na pewne zagadnienia niż nauczyciel, a zatem jest to często uczeń wymagający od nauczyciela dużo więcej energii i czasu. Myślę, że uświadomienie sobie tego faktu pozwala spojrzeć inaczej na uczniów sprawiających problemy, trudnych czy niecierpliwych.

Z kolei teoria Howarda Gardnera o inteligencjach wielorakich jest szeroko znana i stosowana w naszej szkole. Testy na rodzaj inteligencji /czy predyspozycji/ były przeprowadzone w wielu klasach a świadomość jaki rodzaj inteligencji przeważa w klasie, pozwala dobrać najlepsze metody pracy. W swojej pracy stosuje metody dostosowane do wyników naszych testów i obserwacji. Wśród dzieci w moich grupach najwięcej uczniów przejawia predyspozycje interpersonalne, muzyczne i kinetyczne. Z tego powodu na moich lekcjach stosuje dużo pracy w grupach, piosenek, rytmicznych rymowanek ilustrowanych ruchem, czy scenek odgrywanych przez uczniów.

Magdalena Majewska