Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+" będzie możliwe od 1 kwietnia w dniach:

 • Wtorek 15.45 - 16.45 sekretariat główny
 • Czwartek 15.45 - 16.45 sekretariat główny
 • Piątek 7.00 - 8.00 sekretariat uczniowski
Do pobrania:
Czytaj więcej...

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 mają zaszczyt zaprosić na cykl spotkań przybliżających funkcjonowanie i atmosferę naszej szkoły.

 • 23.02.2016 r. (wtorek) o godz. 18
  Spotkanie dla Rodziców przyszłych uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej;
  w planie: spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, specjalistami pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • 12.03.2016 r. (sobota) w godz. 10-13
  Dzień otwarty dla całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53
  Zapraszamy przyszłych uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej i klasy 1 Gimnazjum z rodzicami.

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania w sytuacji przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

Z tego też powodu, wprowadza się na dzień 24.01.2016 r. usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Więcej informacji: Magiczny Kraków - krakow.pl

Aktualizowane na bieżąco dane dotyczące stanu powietrza w Krakowie można znaleźć na stronie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Szanowni Państwo,
w załącznikach do niniejszej aktualności zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także Uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów