Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz stronie UM Krakowa znajdują się informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł (netto) na osobę. Osoby ubiegają się o tę formę pomocy w Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych do miejsca zameldowania.

Termin składania wniosków - 15 września 2017 roku.

Wnioski oraz pełna procedura znajdują się na stronach:

W ramach Rządowego programu pomocy "Wyprawka szkolna" uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników.

Szczegółowe informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Termin składania wniosków - 8 września 2017 roku (wniosek składamy w szkole).

 

Pedagog szkolny

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.

Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by mócwybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwośćrealnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Czytaj więcej...

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie informuje, że obiady dla dzieci szkolnych wydawane będą od dnia 06.09.2017 r. (środa).

Aby dziecko mogło korzystać z obiadów szkolnych należy podpisać umowę w sprawie korzystania z usług stołówki szkolnej.

Umowę można podpisać w dniach od 01.09.2017 r. (piątek) do 05.09.2017 r. (wtorek) u intendentki w pokoju nr 11 w godzinach od 7:30 do 14:30.

W przypadku późniejszego podpisania umowy dziecko będzie mogło korzystać z obiadów od dnia następnego.

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł i w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie.

W dniu 4 września zapraszamy na:

  • Mszę Świętą dla społeczności szkolnej ZSO 53 o godz. 8:00
  • Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego o godz. 9:30
  • Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach w godz. 10:00-11:30

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSO 53